Thursday, 8 December 2011

Mari kita belajar tatabahasa - Kata Hubung

KATA HUBUNG
-     berfungsi untuk menghubungkan dua ayat atau lebih  untuk menjadi satu bentuk ayat majmuk.
-          terbahagi kepada dua  :- 
A.     Kata hubung gabungan
B.     Kata hubung pancanganA.     Kata hubung gabungan
-          untuk menggabungkan dua ayat atau lebih atau dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya menjadi  
           satu bentuk ayat majmuk. Antara kata hubung gabungan ialah :

dan , atau , tetapi , serta , lalu , malahan , sambil , kemudian

Contoh  ayat :
       -  Zairin suka membaca surat khabar dan majalah.
       -  Kamu boleh memilih yang ini atau yang itu.
       -  Devi rajin membaca tetapi adiknya malas.B.     Kata hubung pancangan
-          menyambungkan klausa-klausa yang tidak setara menjadi ayat majmuk
-          terbahagi kepada tiga:
-          kata hubung relatif
-          kata hubung komplemen
-          kata hubung keterangan1.      Kata Hubung Relatif
-          menyambungkan klausa utama dengan satu klausa kecil untuk menjadi ayat majmuk.
-          kata hubung relatif ialah  yang

Contoh ayat :
       -  Perompak yang ditembak mati itu ialah rakyat asing
       -  Pelajar yang menjadi juara pidato itu adik saya2.      Kata Hubung Komplemen
-          menghubungkan klausa komplemen  ( pelengkap ) kepada klausa utama
-          kata hubung komplemen ialah bahawa dan untuk

       Contoh ayat :
      -  Dia menyatakan bahawa dia akan ke Mekah pada tahun ini
      -  Sungguh mustahil baginya untuk melepaskan diri.


3.      Kata Hubung Keterangan
-          menghubungkan klausa yang menjadi keterangan kepada satu klausa utama
-          Beberapa contoh kata hubung keterangan:

  kalau        sekiranya         walaupun         sungguhpun      kerana              hingga
        agar          sementara        semoga           andai kata        jika                  setelah
        semasa     tatkala              supaya            apabila             sewaktu           kendatipun


      Contoh ayat :
       -  Kalau hari tidak hujan kita akan teruskan perlawanan bola sepak itu.
       -  Usah kita bersikap kasar kepadanya, kendatipun dia seorang yang sombong.
       -  Tatkala Jepun menyerang Tanah Melayu, Ahmad  masih  kanak-kanak lagi.
      
           

Kata Hubung Berpasangan

entah…….entah           baik……….baik              kian………kian        sama ada …..atau              makin………makin            bagaimana………begitulah                                          semakin………..semakin                     sedangkan……….inikan pula                                      walaupun………..namun                     bukan sahaja………….bahkan juga                           baik……….mahupun                          jangankan……….pun


Contoh ayat : 
-  Semakin lama semakin ramai penonton yang masuk ke dalam stadium itu.
-  Sedangkan Selat Melaka dapat direnangi inikan pula Selat Tebrau.

No comments:

Post a Comment