Thursday, 8 December 2011

Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia – Kata Seru

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-7MkoQ1OpzYNjJhNDkzMzgtOGUzYi00NDBjLTgxNjEtNWZmYmIyODViZmE3&hl=en_USVideo tersebut merupakan salah satu makropengajaran saya di sekolah. Makro pengajaran tersebut mengenai pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia –Kata Seru kepada murid Tahun 2. Dalam P&P ini, saya telah menggunakan video animasi, powerpoint dan kaedah pengajaran lain untuk menyampaikan isi kandungan kepada anak murid saya. Ini kerana alat pengarang ini dapat menyenangkan murid lebih memahami dan menarik minat murid ingin belajar. Tambahan pula, melalui kaedah-kaedah ini dapat memudahkan saya memberi penerangan dan menjalankan P&P dengan lancar.
Walaupun terdapat sedikit kelemahan dalam P&P, harap dapat berkongsi pengalaman saya dan harap dapat menerima pendapat anda semua.

No comments:

Post a Comment