Peristiwa bersama murid


Sebagai seorang pendidik, kita perlu memberi didikan dan bimbingan tanpa mengira bangsa dan agama kepada anak murid!! Lawatan sambil belajar merupakan salah satu kaedah pengajaran yang amat berkesan. Di samping itu, guru dan murid juga dapat mengeratkan hubungan antara sama lain.